<i>Beliggende ved Gangstien, der går parallelt med Rådvadsvej</i>


Plads 4


Denne plads giver mulighed for kast mod åbent vand hvilket selvsagt giver mulighed for at fange en del rovfisk specielt gedder.

Der ligger en sivø, hvor det er meget lavvandet. Her skulle det være muligt for medefiskeren at fange sudere og skaller. Pladsen ligger ud mod stien, hvilket betyder at man kan blive forstyrret af lokal trafik.