10 Fiskeri - 2011

Fiskeri Året 2011


I 2011 startede vi ellers hårdt ud. Aborretur til St. Vejle, der trods en sløv start gav en del fisk over kiloet til os alle 3. Den sædvanlige tur på Øresund gav igen en bonus i form af knurhane til storfanger. Tryggevældeturen gav igen ingen fisk til nogen af os.

Gedde på land i marts måned fra vejdammen og ellers begyndte der at komme flere arter ind på scoretavlen.

April kastede igen hornfisk af sig. Til gengæld kunne jeg ikke hitte de flade, men blev klogere ved at få at vide at de kom senere på året.

Jeg måtte vente til maj med at få nogle ordentlige fredfisk på land. I tilgift fangede jeg min første furesø gedde.

I juni havde vi en havørredtur ti Nordkysten og det gav havørred til Dølleren.

Juli var så min fladfiskemåned. Her tog jeg både skrubbe og ising på gulp. På vores årlige sommertorsketur tog jeg ud over torsk, en makrel på 300 gram.

De andre havde også gang i artsfiskeriet. Dette kan man bese ved at gå ind i galleriet for 2011.

August hvor fiskeriet i Lyngby Åmose gav 3 arter på en time og sandarttur på Fure.

Oktober og November var noglr døde måneder. Ikke fordi vejret ikke var til det, men der skulle investeres tid på andre sysler.

December blev så mild at det var muligt at tage ud og fiske i P&T vand, som er mere givtigt på denne årstid pga. den lavere vandtemperatur, som gør ørreden mere aktiv end om sommeren.


Navn: Storfanger
Arter: 15

Aborre
1,240 kg
Grå Knurhane
0,25 kg
Sild
Torsk
1,0 kg
Gedde
1,0 kg
Hornfisk
Rudskalle
Skalle
Skrubbe
Ising
Makrel
0,350 kg
Løje
Brasen
0,750 kg
Makrel
1,250 kg
Regnbueørred
1,3 kg
Navn: Devil
Arter: 16

Aborre
1,680 kg
Torsk
1,3 kg
Sild
Brasen
Gedde
1,0 kg
Skalle
Rudskalle
Rødspætte
Skrubbe
Regnbueørred
Hornfisk
Havørred
Løje
Karpe
Spejlkarpe
Flire
kg
Navn: Dølleren
Arter: 17

Aborre
1,4 kg
Hvilling
0,1 kg
Kuller
0,8 kg
Torsk
2,5 kg
Sild
Gedde
1,0 kg
Rødspætte
Skrubbe
Løje
Brasen
Skalle
Regnbueørred
Rudskalle
Hornfisk
Havørred
Hork
Ål