12 Fiskeri - 2013

Fiskeri Året 2013


Januar 2013 startede med tøvejr og mulighed for arter på land meget tidligt. Allerede i 1 uge kom de første arter på land. Tøvejret varede en uge og blev afløst af vinter med hård frost resten af januar måned og det betød at alle vandhuller var utilgængelige.

Februar blev endnu værre og det betød ingen fisketure. Selv kystfiskeriet blev ramt da der sidst på måneden lå grødis op til 5 meter fra land.

Efter et forsømt forår med rigtig meget kulde kom der gang i de sædvanlige arter i maj. Hornfisk, gedde, aborre etc.

I juni kom årets suder på land og tur til Marienlyst skal give karpe, spejlkarpe og karusse.

Det blev til hele 139 fisk på land i Marienlyst. Helt vildt sammenlignet med sidste års 98 stk.

Vi sluttede så året af med manér. PR Gedde til både Storfanger og Devil på hhv. 13,4 kg og 14,7 kg.


Navn: Storfanger
Arter: 15

Skalle
Flire
Rudskalle
Sild
Torsk
2,5 kg
Hornfisk
Gedde
Aborre
Suder
1 kg
Ising
Makrel
Karpe
1,3 kg
Karusse
Spejlkarpe
Fjæsing
Navn: Devil
Arter: 23

Gedde
Aborre
Torsk
Skalle
Løje
Rudskalle
Regnbueørred
Hornfisk
Suder
Ål
Diamantstør
Flire
Fjæsing
Ising
Skrubbe
Beluga Stør
7 kg
Lys sej
Karpe
Spejlkarpe
Karusse
Berggylte
Sild
Makrel
Navn: Dølleren
Arter: 26

Aborre
Hork
Skalle
Løje
Gedde
Torsk
Sild
Sej
Regnbueørred
Flire
Hornfisk
Rudskalle
Diamantstør
Karpe
Karusse
0,640 kg
Spejlkarpe
Hundestejle
Beluga Stør
Rød Knurhane
Suder
Fjæsing
Berggylte
Makrel
Tobis
Havørred
Hvilling