15 Fiskeri - 2016

Fiskeri Året 2016


Så startede 2016 sæsonen med en tur til Lyngby Sø 1. nytårsdag. Var med Devil i Poppelsøen i februar og så sluttede festen for en tid, da jeg fik konstateret modermærkekræft i det forbandede venstre ben.

Det blev til en enkelt tur i juni til det døde hav i Utterslev mose. Det skal siges, at iflg. den lokale avis, er 80-90% af fiskebestanden i Utterslev Mose forsvundet.

Ferietur i juli med et fladfiske sats i Middelfart, hvor kun krabberne var aktive. Herefter en tur til Helsingør uden som meget som en fisk at se.

Oktober bød på en tur med Fyrholm og fladfisk på land. Rødspætte, Skrubbe og ising.

November var der FOF tur, hvor Team DS endnu en gang kunne dele ud af guldkorn til deltagerne og herefter fange de største selv.


Navn: Storfanger
Arter: 7

Skalle
Diamantstør
Regnbueørred
Ising
Skrubbe
Rødspætte
Aborre
Navn: Devil
Arter: 17

Gedde
Aborre
Regnbueørred
Rudskalle
Diamantstør
Ising
Skrubbe
Sild
Hvilling
Torsk
Hornfisk
Rødspætte
Suder
Kongetobis
Skalle
Berggylte
Makrel
Navn: Dølleren
Arter: 15

Gedde
Skalle
Løje
Hornfisk
Regnbueørred
Rudskalle
Brasen
Diamantstør
Aborre
Torsk
Berggylte
Kongetobis
Beluga Stør
8.5 kg
Sild
Makrel