13 Fiskeri - 2014

Fiskeri Året 2014


Det blev til 2 fisketure i første halvvår af 2014. En tir til Lyngby Sø efter fredfisk og en til Poppelsøen med en enkelt regnbueørred som resultat.

I juli blev det til en tur til Kronborgkysten, men det var som at fiske i det døde hav.

Endelig blev det til en tur til Lagan i Sverige efter laks, hvor vi dog kun fangede et par aborrer.

Året bar præg af en del hospitalsbesøg og efterfølgende genoptræning, så der blev ikke fisket så meget.


Navn: Storfanger
Arter: 5

Skalle
Løje
Regnbueørred
Ising
Aborre
Navn: Devil
Arter: 10

Gedde
5 kg
Regnbueørred
Hornfisk
Suder
Karusse
Karpe
Aborre
Torsk
Sild
Bækørred
Navn: Dølleren
Arter: 4

Gedde
Rudskalle
Skalle
Hornfisk